Wynajem Limuzyn
STAPIGO Poznań

ul. Morasko 1
61-680 Poznań
tel:(061) 8234 283
tel.kom: 0601 701 052
biuro@stapigo.pl
www.stapigo.pl

Regulamin Wypożyczalni STAPIGO

 1. Najemcą może zostać osoba, która przy wynajmie samochodu ma ukończone 21 lat oraz legitymuje się ważnym dowodem osobistym (lub paszportem) oraz prawem jazdy co najmniej od 12 miesięcy.
 2. Samochód może być kierowany tylko przez osobę lub osoby wymienione w umowie najmu. Samochód nie może być podnajęty i udostępniony osobie nie wymienionej w umowie.
 3. Zabrania się:
  • użytkowania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem
  • brać udziału w wyścigach, rajdach, treningach oraz zawodach sportowych
  • holowania innych pojazdów
  • palenia tytoniu w samochodzie
  • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, leków, narkotyków lub innych substancji mogących ograniczać świadomość oraz upośledzać reakcje.
 4. Najemca jest zobowiązany do parkowania samochodu na parkingach strzeżonych lub dozorowanych, starannego zamykania oraz korzystania z urządzeń zabezpieczających będących na wyposażeniu pojazdu.
 5. Najemca jest zobowiązany do posiadania przy sobie dokumentów wymaganych do użytkowania samochodu oraz utrzymania samochodu w stanie pozwalającym na poruszanie się po drogach publicznych.
 6. Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów (mandaty, kary, itp.) wynikających z naruszenia prawa wynajętym pojazdem.
 7. Wynajęty samochód jest w stanie dobrym, tzn. posiada komplet kluczy/kartę rozruchową, komplet dokumentów, aktualny przegląd techniczny, wyposażenie zgodne z protokołem przekazania, jest sprawny technicznie. Najemca potwierdza w/w stan, a wszelkie uwagi wnosi w momencie wydania pojazdu. Najemca zobowiązuje się do użytkowania pojazdu zgodnie z instrukcją obsługi.
 8. Najemca jest zobowiązany do zwrotu samochodu w stanie jakim go wynajął, tj. zatankowane i umyte, w miejscu i o czasie określonym w umowie.
 9. Czynsz za najem jest naliczany za okres 24 godzin. Przedłużenie najmu do 59 minut nie skutkuje dodatkowymi kosztami.
 10. Zamiar przedłużenia umowy najmu należy zgłosić na 12 godzin przed terminem wygaśnięcia umowy. Jeżeli przedłużenie umowy przekracza 24 godziny, konieczne jest zastosowanie pisemnej formy powiadomienia.
 11. Samochody przekazane Najemcy objęte są pełnym ubezpieczeniem ważnym na terenie RP i UE, z wyłączeniami podanymi w umowie.
 12. Najemca może wynajętym samochodem przekraczać granice RP tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego.
 13. W przypadku awarii Najemca ma obowiązek powiadomić Wynajmującego o tym fakcie, dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu 0 601 701052. Wszelkie naprawy wymagając pisemnej zgody Wynajmującego.
 14. W przypadku włamania, kradzieży, wypadku lub uszkodzenia pojazdu Najemca lub osoba prowadząca pojazd zobowiązana jest natychmiast powiadomić / wezwać policję na miejsce zdarzenia i zażądać stosownego protokołu. W każdej z w/w sytuacji Najemca musi natychmiast zgłosić Wynajmującemu zaistniały fakt. Najemca w żadnym wypadku nie jest upoważniony do akceptacji roszczeń osób trzecich. 15.Najemca ma obowiązek udzielić wszelkiej pomocy Wynajmującemu we wszelkich roszczeniach oraz sprawach związanych ze "szkodą".
 15. Wypożyczanie i odbiór samochodów w godz. od 8:00 - 17:00.
 16. Wynajmujący oświadcza, iż dane osobowe Najemcy zostaną umieszczone w bazie danych Wynajmującego i będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. w celu realizacji umowy najmu.
 17. W przypadku sprzeczności regulaminu z umową strony obowiązuje regulamin.
Wypożyczalnia samochodów, wynajem samochodów Poznań Mercedes wypożyczalnia wynajem długoterminowy krótkoterminowy,Polska, Rent a Car, management rent a car polska wynajem samochodu koszt wynajmu samochodu rent e car Poznań wynajem samochodów poznań wypożyczalnia samochodów Poznań rent a car Poznań poznan samochód wynajem wynajem samochodów w Poznaniu wypożyczalnia sut w Poznaniu rent a car wynajem samochodów car rental wypożyczalnia samochodów wynajem samochodów car. Wypożyczalnia samochodów, wynajem samochodów Poznań Mercedes wypożyczalnia wynajem długoterminowy krótkoterminowy, Polska, Rent a Car, management rent a car polska wynajem samochodu koszt wynajmu samochodu rent e car Poznań wynajem samochodów poznań wypożyczalnia samochodów Poznań rent a car Poznań poznan samochód wynajem wynajem samochodów w Poznaniu wypożyczalnia sut w Poznaniu rent a car wynajem samochodów car rental wypożyczalnia samochodów wynajem samochodów car. Wypożyczalnia samochodów, wynajem samochodów Poznań Mercedes wypożyczalnia wynajem długoterminowy krótkoterminowy, Polska, Rent a Car, management rent a car polska wynajem samochodu koszt wynajmu samochodu rent e car Poznań wynajem samochodów poznań wypożyczalnia samochodów Poznań rent a car Poznań poznan samochód wynajem wynajem samochodów w Poznaniu wypożyczalnia sut w Poznaniu rent a car wynajem samochodów car rental wypożyczalnia samochodów wynajem samochodów car. Wypożyczalnia samochodów, wynajem samochodów Poznań Mercedes wypożyczalnia wynajem długoterminowy krótkoterminowy, Polska, Rent a Car, management rent a car polska wynajem samochodu koszt wynajmu samochodu rent e car Poznań wynajem samochodów poznań wypożyczalnia samochodów Poznań rent a car Poznań poznan samochód wynajem wynajem samochodów w Poznaniu wypożyczalnia sut w Poznaniu rent a car wynajem samochodów car rental wypożyczalnia samochodów wynajem samochodów car. Wypożyczalnia samochodów, wynajem samochodów Poznań Mercedes wypożyczalnia wynajem długoterminowy krótkoterminowy, Polska, Rent a Car, management rent a car polska wynajem samochodu koszt wynajmu samochodu rent e car Poznań wynajem samochodów poznań wypożyczalnia samochodów Poznań rent a car Poznań poznan samochód wynajem wynajem samochodów w Poznaniu wypożyczalnia sut w Poznaniu rent a car wynajem samochodów car rental wypożyczalnia samochodów wynajem samochodów car. car, wynajem, wynajem aut, auto wynajem, car rent, rent car, car hire, car, wynajem, wynajem aut, auto wynajem, car rent, rent car, car hire.