Wynajem Limuzyn
STAPIGO Poznań

ul. Morasko 1
61-680 Poznań
tel:(061) 8234 283
tel.kom: 0601 701 052
biuro@stapigo.pl
www.stapigo.pl

Umowa wynajmu samochodu

 1. WYPOŻYCZAJĄCY wypożycza POŻYCZAJĄCEMU do użytkowania samochód na warunkach określonych niniejszą umową.

  Przedmiotem wypożyczenia jest samochód marki..........

  Od DATA......GODZINA......

  Do DATA......GODZINA......


 2. POŻYCZAJĄCY wpłaca WYPOŻYCZAJĄCEMU kaucję jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez POŻYCZAJĄCEGO. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy rozliczeniu się z wypożyczającym. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:
  • kradzież samochodu - całkowita utrata kaucji,
  • zagubienie kluczyków - 200 zł,
  • zagubienie dowodu rejestracyjnego - 500 zł,
  • uszkodzenie wypożyczonego samochodu - 1.000 zł,
  • uszkodzenie samochodu powodując, że wartość naprawy przekracza wartość samochodu - całkowita utrata kaucji,
  • brakujące lub podmienione części - dwukrotna wartość tych części według cen dealera,

  Rozliczenie kaucji następuje zawsze dopiero w momencie zwrotu pojazdu z wyłączeniem sytuacji opisanych powyżej.

 3. W przypadku uszkodzenia lub awarii samochodu POŻYCZAJĄCY jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia WYPOŻYCZAJĄCEGO o zaistniałym fakcie i postępowanie zgodnie z instrukcją WYPOŻYCZAJĄCEGO.
 4. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej, POŻYCZAJĄCY zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się WYPOŻYCZAJĄCYM, uzyskania oświadczenia sprawcy, jeśli kolizja nastąpiła z winy osób trzecich oraz zabezpieczenia samochodu.
 5. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, że samochód jest w dobrym stanie technicznym, oraz posiada niezbędne dokumenty.
 6. POŻYCZAJĄCY jest obowiązany do parkowania samochodu na parkingach strzeżonych.
 7. Samochód jest wypożyczany umyty i w takim stanie powinien być zwrócony.
 8. POŻYCZAJĄCY odpowiada materialnie za straty wynikłe z uszkodzeni elementów wewnątrz pojazdu.
 9. POŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie samochodu.
 10. POŻYCZAJĄCY zwraca samochód w terminie określonym umową i nie ma możliwości przedłużenia umowy wynajmu bez zgody WYPOŻYCZAJĄCEGO.
  Za samowolne przedłużenie umowy POŻYCZAJĄCY ponosi koszty w wysokości 200% ceny wynajmu.
 11. Jeżeli POŻYCZAJĄCY nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu I nie skontaktuje się z WYPOŻYCZAJĄCYM, WYPOŻYCZAJĄCY poinformuje organa ścigania o kradzieży i spowoduje to całkowitą utratę kaucji.
 12. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy najmu, wynajmujący ma prawo przekazać dane osobowe najemcy organom odpowiedzialnym za egzekucje prawa.
 13. Samochodu nie można użyczać osobom trzecim.
 14. POŻYCZAJĄCY oświadcza, że zapoznał się z instrukcją obsługi pojazdu oraz, że będzie przestrzegał zaleceń WYPOŻYCZAJĄCEGO.
 15. W samochodzie obowiązuje ZAKAZ PALENIA
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 17. Wypożyczanie i odbiór samochodów w godz. 8:00 - 17:00.

POBRANO KAUCJĘ ..........słownie.............

WYPOŻYCZAJĄCY      POŻYCZAJĄCY

Imię i nazwisko ...................
Adres ...................
Tel. ...................
Nr dokumentu stwierdzającego tożsamość ...................
Wypożyczalnia samochodów, wynajem samochodów Poznań Mercedes wypożyczalnia wynajem długoterminowy krótkoterminowy,Polska, Rent a Car, management rent a car polska wynajem samochodu koszt wynajmu samochodu rent e car Poznań wynajem samochodów poznań wypożyczalnia samochodów Poznań rent a car Poznań poznan samochód wynajem wynajem samochodów w Poznaniu wypożyczalnia sut w Poznaniu rent a car wynajem samochodów car rental wypożyczalnia samochodów wynajem samochodów car. Wypożyczalnia samochodów, wynajem samochodów Poznań Mercedes wypożyczalnia wynajem długoterminowy krótkoterminowy, Polska, Rent a Car, management rent a car polska wynajem samochodu koszt wynajmu samochodu rent e car Poznań wynajem samochodów poznań wypożyczalnia samochodów Poznań rent a car Poznań poznan samochód wynajem wynajem samochodów w Poznaniu wypożyczalnia sut w Poznaniu rent a car wynajem samochodów car rental wypożyczalnia samochodów wynajem samochodów car. Wypożyczalnia samochodów, wynajem samochodów Poznań Mercedes wypożyczalnia wynajem długoterminowy krótkoterminowy, Polska, Rent a Car, management rent a car polska wynajem samochodu koszt wynajmu samochodu rent e car Poznań wynajem samochodów poznań wypożyczalnia samochodów Poznań rent a car Poznań poznan samochód wynajem wynajem samochodów w Poznaniu wypożyczalnia sut w Poznaniu rent a car wynajem samochodów car rental wypożyczalnia samochodów wynajem samochodów car. Wypożyczalnia samochodów, wynajem samochodów Poznań Mercedes wypożyczalnia wynajem długoterminowy krótkoterminowy, Polska, Rent a Car, management rent a car polska wynajem samochodu koszt wynajmu samochodu rent e car Poznań wynajem samochodów poznań wypożyczalnia samochodów Poznań rent a car Poznań poznan samochód wynajem wynajem samochodów w Poznaniu wypożyczalnia sut w Poznaniu rent a car wynajem samochodów car rental wypożyczalnia samochodów wynajem samochodów car. Wypożyczalnia samochodów, wynajem samochodów Poznań Mercedes wypożyczalnia wynajem długoterminowy krótkoterminowy, Polska, Rent a Car, management rent a car polska wynajem samochodu koszt wynajmu samochodu rent e car Poznań wynajem samochodów poznań wypożyczalnia samochodów Poznań rent a car Poznań poznan samochód wynajem wynajem samochodów w Poznaniu wypożyczalnia sut w Poznaniu rent a car wynajem samochodów car rental wypożyczalnia samochodów wynajem samochodów car. car, wynajem, wynajem aut, auto wynajem, car rent, rent car, car hire, car, wynajem, wynajem aut, auto wynajem, car rent, rent car, car hire.